SIA "Lampu demerkurizācijas centrs"
LV 42103000685
Kapsēdes ielā 10, Liepāja, Lv - 3402
Tel./Fax. 34-24871 e-pasts: ladece@ladece.lv
A/S HANSABANKA HABA LV 22
LS konts: LV16HABA0001408046795

   :: pieprasījuma veidlapas.

elektroniskais pasts.

Piedāvājam iespēju jums noslēgt līgumu vai veikt pasūtījumu izmantojot interneta iespējas. Izvēlieties zemāk jums vēlamo pakalpojumu.

  
Savākšanas Līguma pieteikšanas forma.
  
Apkalpošanas Vienreizēja pasūtījuma forma.

..........................................................................................................................

ar tel./fax. palīdzību. (formāts: MWord dokuments)

Ja, kaut kādu iemeslu dēļ nefunkcionē augstak piedāvātā interneta forma, tad zemāk izvēloties atiecīgo formu, jūs varat to izprintet, aizpildīt un nosūtīt mums pa faksu.

     Savākšanas Līguma pieteikšanas forma.
     Apkalpošanas Vienreizēja pasūtījuma forma.

..........................................................................................................................

ziņošanas veidlapas. (formāts: MWord dokuments)

Ziņošanas veidlapas ir nepieciešamas pie lampu transportēšanas


     Q1.doc - ...      Marķējums.doc - ...