Jūsu rekvizīti:

Firma:

*

Juridiskā adrese:

*

Faktiskā adrese:
Uzņēmuma vadītājs: *

Ieņamais amats:

*

Reģistrācijas Nr.

*

Talr./Fax.

*   Mob:

e-pasta adrese:

web adrese:
   
Kontakt persona: *
Talr./Mob. *
e-pasta adrese:
   

Blakus atrodamā laukumā jūs varat ierakstīt savu komentāru, ja uzskatāt to par nepieciešamu.

Jūsu Bankas rekvizīti:
Banka: *
Bankas kods: *
Filiāle: *
Konta Nr. *
  Apmaksu garantējam.
Vai ir nepieciešama transportēšana - transports?
jā.nē.
Pie līguma noslēgšanas ir nepieciešami šādu dokumentu kopījas:
- Komercreģistra kopīja.
- Ja ir reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā, apliecības kopija.