Jūsu rekvizīti:

Firma:

*

Reģistrācijas Nr.

*

 
Adrese: *

Kontaktpersona:

*

Tālr./Fax.

*   Mob:

Informācija par lampām:

Daudzums (gab. vai kg):
cik ilgi uzkrātas?

*

Blakus atrodamā laukumā jūs varat ierakstīt savu komentāru, ja uzskatāt to par nepieciešamu.

Jūsu Bankas rekvizīt (nav obligāti):
Banka:
Bankas kods:
Filiāle:
Konta Nr.
  Apmaksu garantējam.
Vai ir nepieciešams transports lampu savākšanai?
jā.nē.